نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / جلسات دفاع دانشكده فنی و مهندسی

جلسات دفاع دانشكده فنی و مهندسی

جلسات دفاع از پايان­ نامه كارشناسي ارشد رشته­ ي مهندسي برق و آمار اجتماعي و اقتصادي

نام دانشجو رشته عنوان پايان نامه تاريخ وساعت مكان (دانشكده فني مهندسي)
داوود اسدی برق- قدرت بازآرايي شبكه هاي توزيع نامتعادل در حضور منابع توليد پراكنده ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

ساعت ۱۱

سالن کنفرانس
حامد حبیبی

 

برق- قدرت طراحي تابع هدف بهينه سازي چند هدفه بر اساس بهبود پايداري و ميرايي سيستم هاي قدرت چند ماشينه به منظور تعيين ضرائب PSS ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

ساعت ۸

سالن کنفرانس
احسان ابراهیمی نیا برق- قدرت تعيين استراتژي بهينه جهت قيمت دهي توليدكنندگان در بازار برق با استفاده از تئوري بازيها و الگوريتم ژنتيك ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

ساعت ۹

سالن کنفرانس
سجاد نیرومند برق- قدرت مبدل چند سطحي يكپارچه براي درايو موتورهاي سوئيچ رلوكتانس در خودروهاي برقي هيبريد با تبديل انرژي انعطاف پذير ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

ساعت ۱۰

سالن کنفرانس
محمدحسین اعلایی برق- قدرت برنامه ريزي بهينه تنظيم محافظه كارانه ولتاژ در حضور خودروي الكتريكي ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

ساعت ۱۱

سالن کنفرانس
جلیل دردکشان برق- قدرت تجديدساختارشبكه توزيع درحضورخودروهاي هيبريدي الكتريكي بااستفاده ازالگوريتم هاي هوشمند ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

ساعت ۱۲

سالن کنفرانس