قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / مدیریت دانشکده

مدیریت دانشکده

رياست   دانشكده

نام ونام خانوادگی: آقاي جواد اشكبوس

ایمیل دانشگاهی: ashkboos@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتی: اثر تابش برگياهان، فيزيك ورزش ، تابش هاي هسته اي ، تعيين مركز جرم اجسام ناهمگن

مديرگروه دروس: فيزيك

معاون آموزشي و دانشجوئي دانشكده 

نام ونام خانوادگی: دكتر حامد خدادي

ایمیل دانشگاهی: khodadadi@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتي : كنترل خطي و غير خطي، تئوري آشوب، پردازش تصوير، کاربرد روشهاي کنترلي در تشخيص و درمان بيماريها

مدير گروه مهندسي برق

نام ونام خانوادگی: مهندس حسين عموتقي

ایمیل دانشگاهی: amootaghi@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتي : كنترل فازي

مديرگروه رشته هاي: مهندسي برق 

 

مدير گروه رياضي  و آمار

نام ونام خانوادگی: دكتر سعيد جهانگيري

ایمیل دانشگاهی: jahangiri@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتي : حل عددي معادلات انتگرال ، معادلات ديفرانسيل جزئي (pde)، معادلات ديفرانسيل معمولي (ode)  تحقيقاتي در زمينه ورزش فوتبال

مديرگروه : رياضي و آمار

مدير گروه مهندسي پزشكي

 

نام ونام خانوادگی: مهندس سيدايمان موسويان

ایمیل دانشگاهی: mousavian@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتي : —

مديرگروه : مهندسي پزشكي

مدیر گروه كامپيوتر

نام ونام خانوادگی: مهندس پژمان اسلامي

ایمیل دانشگاهی: eslami@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتي : شبكه هاي كامپيوتري ، برنامه نويسي Net. امنيت اطلاعات

مديرگروه : رشته هاي كامپيوتر